EST | ENG | RUS

IL | Tutvustus

IL on projekteerimis- ja konsultatsioonifirma, mis kavandab ja realiseerib mitmesuguseid tehnoloogilisi lahendusi. Meie tegevusvaldkondadeks on infotehnoloogia, elektroonika, mehhaanika ja automaatika ning ideaalideks kvaliteet, paindlikkus, kompetentsus ning täpsus. Meie visioon on leida innovatiivsete lahenduste juurutamisel tasakaal traditsiooniliste süsteemide ja tehnoloogiatega. Oleme veendunud, et uute tehnoloogiate kasutuselevõtt peaks esimeses järjekorras tõstma ettevõtte kasumlikkust, mitte olema eesmärk omaette.

IL | Kontakt

IL | Teenused

tarkvaraarendus; tootearendus; elektroonikaseadmete projekteerimine; mõõtesüsteemid; automatiseerimine; insenerauditid; 5S; tehnoloogiasiirde projektijuhtimine; tehnilise dokumentatsiooni koostamine; koolitused; konsultatsioonid; tasuvusuuringud; mõõtmistööd

IL | Suure faili üles laadimine

IL | Portfoolio

x

IL | Märksõnad

IL | Viited